Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci w wieku 2,5 – 6 lat

na rok szkolny 2014/2015


w terminie:
od 1 do 31 marca 2014r.

Zapisy będą prowadzone na podstawie złożonego przez rodziców:

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DLA GRUP POWYŻEJ 5 GODZIN:

Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:

  dzienna stawka wyżywienia- 4,50 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);

 za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnych 5 godzin opłata wynosi 1 zł za każdą kolejną godzinę.

INFORMACJA DLA GRUP 5- GODZINNYCH:

  • Dzieci 4-5-6 letnie mogą zostać zapisane na pięć godzin bezpłatnie,
  • Warunkiem utworzenia takiej grupy jest co najmniej 25 dzieci 4 letnich lub 5-6 letnich,
  • Brak wymaganej liczby dzieci w danym przedszkolu, spowoduje łączenie tych grup pomiędzy przedszkolami,
  • Zajęcia z rytmiki i języka angielskiego, będą organizowane dla grup 5- godzinnych za zgodą rodziców odpłatnie.

UMOWY O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA BĘDĄ ZAWIERANE PO ZAKOŃCZENIU NABOBRU DO PRZEDSZKOLA

Wnioski i umowa dostępne są na stronie internetowej oraz w gabinecie dyrektora przedszkola.

 

Wypełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie dyrektora.

Przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY