Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2015/2016


Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Łęcznej ogłasza nabór dzieci w wieku 2,5 – 5 lat

na rok szkolny 2015/2016


w terminie: od 1 do 31 marca 2015r.

Zapisy będą prowadzone na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty

i

WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA   DO   PRZEDSZKOLA

INFORMACJA DLA GRUP POWYŻEJ 5 GODZIN:

Przedszkole prowadzi nieodpłatne zajęcia rytmiki, języka angielskiego, zajęcia z logopedą i psychologiem.

 Koszty pobytu dziecka w przedszkolu to:

- zienna stawka wyżywienia- 4,50 zł (I śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek);

- za dzienny pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za każdą godzinę zadeklarowaną we wniosku.

INFORMACJA DLA GRUP 5- GODZINNYCH:

- Dzieci 4-5 letnie mogą zostać zapisane na pięć godzin bezpłatnie,

- Warunkiem utworzenia takiej grupy jest co najmniej 25 dzieci 4 letnich lub 5- letnich,

- Brak wymaganej liczby dzieci w danym przedszkolu, spowoduje łączenie tych grup pomiędzy przedszkolami,

INFORMACVJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW URODZONYCH W DRUGIM PÓŁROCZU ROKU 2008 I W ROKU 2009.

Rodzice uczniów którzy otrzymają opinię o odroczeniu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego winni niezwłocznie zgłosić ten fakt u dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której uczeń zamieszkuje.

W terminie do dnia 14 sierpnia 2015r. zostanie wskazana placówka (szkoła bądź przedszkole) w której uczeń będzie realizował zalecenia zawarte w opinii.

UMOWY O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA BĘDĄ ZAWIERANE PO ZAKOŃCZENIU NABOBRU DO PRZEDSZKOLA

Wnioski, oświadczenia i umowa dostępne są na stronie internetowej oraz w gabinecie dyrektora przedszkola.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w gabinecie dyrektora.

Przedszkole nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY