3-latki I gr.

Do naszej grupy uczęszczają dzieci najmłodsze. W naszym przedszkolu są to dzieci w wieku 2,5-3 latka. Pierwszy miesiąc naszej pracy polegał przede wszystkim na pracy opiekuńczej i stworzeniu sprzyjających warunków do zaadoptowania się dzieci w przedszkolu. Do grupy uczęszcza 26 dzieci. Nasze panie nauczycielki to pani Ewa i Ania pomaga im pani Ania. Pani Kasia dba o czystość w naszej sali. Mimo, że grupa jest liczna, staramy się indywidualnie podchodzić do każdego dziecka oraz czynimy staranie aby każde dziecko w naszej grupie czuło się dobrze i bezpiecznie. Uczymy się razem bawić, ale nie tylko! Codzienna i systematyczna praca w formie krótkich zajęć dydaktycznych sprawiła, że maluszki chętnie biorą udział w zajęciach : recytują krótkie wierszyki, śpiewają proste piosenki, wykonują prace plastyczne i biorą udział w zajęciach ruchowych. Dodatkowo dwa razy w tygodniu biorą udział w zajęciach z języka angielskiego i rytmiki.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1