Programy obowiązujące w 2019/2020

Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Codzienne zajęcia realizujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego

,,Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci.”/numer EAN 9788381080071 / opracowany przez M. Kwaśniewską i W. Żabę Żabińską, wyd. MAC

,Programy uzupełniające:

Program ,,Edukacja regionalna w przedszkolu” - program własny

,,Program edukacji zdrowotnej i wczesnego wspomagania rozwoju ruchowego - Sprawne Rączki” - program własny

"Zabawy w teatr” - program edukacji teatralnej -program własny

Akademia małego czytelnika,, Czytajmy dzieciom-czytanie rozwija wyobraźnię i kreatywność"- program czytelniczy

Oraz inne programy wspierające realizowane w miarę potrzeb

Realizujemy również przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim:

1.,,Akademia Aquafresh"- to Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej. Koncentruje się on na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, aby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak powazny problem, jakim jest pruchnica u dzieci w Polsce.

2. ,,Kubusiowi przyjaciele natury"- program edukacyjny w którym najmłodsi poznaja zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odzywiania.

3.,,Mamo,tato wolę wodę"- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych oraz roli wody w codziennej diecie.

Realizujemy przedsięwzięcia o zasięgu miejskim i regionalnym:

,,Czyste powietrze wokół nas"- program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego, pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej

Atmosfera w przedszkolu oparta jest na wzajemnym zaufaniu, szacunku, twórczej aktywności, wiary w sukces każdego dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości, potrzeb i aspiracji edukacyjnych oraz włączeniu rodziców w prace wychowawczo- dydaktyczną jako współpartnerów.

Poprawiony (poniedziałek, 09 września 2019 19:16)